Kraina Malucha

Cennik

projekt_unijny

Nowopowstała placówka żłobka przy ulicy Długosza 1 w Sosnowcu realizuje projekt  pn. "Maluszki do żłobka,rodzice do pracy ! - Aktywacja rodziców i opiekunów dzieci do lat 3" o numerze RPSL.08.01.03-24-07A8/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 do 2020, Działanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 60 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Sosnowa, poprzez utworzenie i utrzymywanie w okresie od 01.04.2019r. do 31.12.2020r. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Dofinansowanie projektu z UE : 1 034 951,81 PLN


Od miesiąca Stycznia 2014r. do miesiąca Marca 2015r. realizowany był w naszej Placówce projekt pt. Dziecko i Żłobek = Praca + Zarobek - opieka żłobkowa kluczem do aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów dzieci z terenu Sosnowca. 

Dzieci biorące udział w projekcie miały zapewnione niższe opłaty za pobyt w żłobku.

 

Obecnie realizujemy  projekt "Maluch +2019 "

 

„ Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2013r., tekst jednolity ) oraz Uchwały Nr 906/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec w roku kalendarzowym 2014 od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2014r. Gmina Sosnowiec udziela dotacji ( dofinansowania ) do pobytu dziecka w Żłobku lub Klubie dziecięcym”

 

Cennik dla Dzieci zameldowanych na terenie miasta Sosnowca

( z uwzględnieniem dotacji i dofinansowań )

 

Wpisowe

400 PLN
Karnet 20 godzinny  ( adaptacyjny )
150 PLN
Karnet 50 godzinny ( adaptacyjny )
250 PLN
Opłata całoroczna  0 PLN
Abonament Miesięczny:  ( szczegółowa oferta poniżej )
300 PLN
Cena za 1h opieki
10 PLN
Koszt całodziennego wyżywienia  10 PLN    

 

Dla Dzieci , które nie ukończyły 14miesiąca życia Rodzice mogą dostarczać gotowe posiłki np. słoiczki, kaszki, mleko modyfikowane.

 

Cennik dla Dzieci spoza miasta Sosnowca.


Wpisowe:                                                                                     
 400 PLN
Karnet 20 godzinny:  150 PLN
Karnet 50 godzinny:  350 PLN
Opłata całoroczna: 
200 PLN
Abonament Miesięczny: ( szczegółowa oferta poniżej )
1000 PLN
Cena za 1h opieki: 
 10 PLN
Koszt całodziennego wyżywienia
 12 PLN

 


Karnety adaptacyjne są do wykorzystania w przeciągu 30 dni od daty zakupu. 

Doraźny pobyt całodzienny z wyżywieniem (do 10h) to: 80PLN.Abonamenty dla Dzieci spoza miasta Sosnowca ( bez dotacji i dofinansowań ) :

  

  • opieka do 10 godzin (220 godzin miesięcznie ) dziennie 1000 PLN

 

  

W ramach wpisowego gwarantujemy: poduszeczkę, kołderkę, prześcieradło, materac, kocyk, ręczniczki, nocniczek, artykuły higieniczne i materiały plastyczne. Ponadto Ubezpieczenie NNW oraz książki i zeszyty ćwiczeń.


Proponujemy cztery posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek.


Wszelkie należne wpłaty należy kierować na poniższe konto:

Niepubliczny Żłobek

Kraina Malucha - Olimpia Pytel

ul. Gwiezdna 24

41-200 Sosnowiec


mBank 94 1140 2004 0000 3902 5495 1284


W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za jaki opłacają Państwo abonament. Np. Jan Kowalski, abonament za styczeń: 300PLN


Dokonanie wpłaty Wpisowego jest jednoznaczne z podpisaniem umowy przedwstępnej, dlatego w przypadku rezygnacji z miejsca, wpisowe nie podlega zwrotowi.