drukuj

Realizujemy Projekt o nr RPSL.08.01.03-24-07A8/17

projekt_unijny

Nowopowstała placówka żłobka przy ulicy Długosza 1 w Sosnowcu realizuje projekt  pn. "Maluszki do żłobka,rodzice do pracy ! - Aktywacja rodziców i opiekunów dzieci do lat 3" o numerze RPSL.08.01.03-24-07A8/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 do 2020, Działanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 60 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Sosnowa, poprzez utworzenie i utrzymywanie w okresie od 01.04.2019r. do 31.12.2020r. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Dofinansowanie projektu z UE : 1 034 951,81 PLN

 

projekt_unijny

do góry