drukuj

Dotacja z Gminy Sosnowiec

„ Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2013r., tekst jednolity ) oraz Uchwały Nr 906/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec w roku kalendarzowym 2014 od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2014r. Gmina Sosnowiec udziela dotacji ( dofinansowania ) do pobytu dziecka w Żłobku lub Klubie dziecięcym”

do góry